FAQ

Pourquoi Reggy ?

Avant 2018, le réglement concernant les régitrations en digitale était compliqué et n'était pas clair. Le dernier circulaire nous a donné l'opportunité de déveloper un logiciel uniforme pour toute la marché. L'ère du papier est enfin arrivé à son fin.

Avec Reggy, je suis en orde ?

Reggy rencontre tous les dernières réglementations concernant la régistration numériquement.

Reggy, c'est sécurisé?

Data worden veilig opgeslagen. Enkel de BTW plichtige heeft toegang tot de data via login en paswoord. Een inspecteur van FOD fin dient op eerste verzoek toegang te krijgen tot de data, enkel bij fysieke contrôle ( bezoek).

Worden mijn gegevens digitaal bijgehouden ?

Reggy houdt al de gegevens minimaal de wettelijk voorziene periode bij. 7j

Wat als ik een fout heb gemaakt ?

Je kan dan een regel laten doorstrepen. Het origineel blijft leesbaar. Je maakt een nieuwe correcte registratie aan.

Win je tijd door REGGY te gebruiken ?

Ongetwijfeld ! registratie gebeurt aan de wagen zelf en wordt onmiddellijk naar de server en website gestuurd. Alles is perfect leesbaar en je kan de registratie aanvullen met foto’s

Waarom foto’s?

Een foto is een dubbele contrôle op de juistheid van de gegevens. Gebruik een foto ook om de staat van het voertuig vast te leggen bij binnenkomst, voor een expert, als geheugensteun of om een document snel te copieren..

Hoe registreren ?

Nog in te vullen

Hoe betaal ik ?

Nog in te vullen